29KP08 Aruküla mõisapargi rekonstrueerimisprojekt

Artes.ee 


 

Allalaetav materjal on pakitud zip failidesse. Kui allalaadimisel või avamisel on probleeme, võtke palun ühendust Artes Terrae kontaktidel.

Geoalus [zip - dwg/pdf]

Muinsuskaitse eritingimused [zip - pdf]

Dendrohinnang [zip - xls/pdf]

Projekt (park, restaureeritavad rajatised, valgustus) [zip - dgn/pdf]

 

Kogu materjal koos [zip]

 


 

 

Creative Commonsi litsents

 

 

Viimati täiendatud: 27 aprill 2015

©Artes Terrae OÜ 2015

Kõik õigused kaitstud